Kakowski Warsztat Jogi

nasze rekomendacje | wasze opinie | ogłoszenia

15.08.2016 - 28.08.2016

Kurs pogłębionej praktyki w Sopatowcu I i II: 15-21 i 22-28 VIII

 Pod koniec sierpnia tradycją już wieloletnią zajmujemy się pogłębianiem praktyki jogicznej. Studiujemy Jogasutry, przyglądamy się ciału, oddechowi, zgłębiamy przepastne przestrzenie naszych umysłów. Nie ma bardziej sprzyjających warunków ku temu, jak Sopatowiec, gdzie dba o nas cisza lasu i troskliwa, karmiąca ręka Gosi Kacner.

Tydzień I: 15 - 21 sierpnia 2016

Podczas pierwszego tygodnia zapraszamy do wspólnej praktyki wszystkich, którzy spotkali się już z jogą, ale nie koniecznia mają długą drogę jogiczną za sobą. Osoby, które robią samodzielnie pozycje odwrócone, lub ich zamienne warianty.

Tydzień II: 22 - 28 sierpnia 2016

Na drugi tydzień zapraszamy osoby dłużej praktykujące (conajmniej dwa lata) i nauczycieli...
Speaking english? You can join our yoga classes. Call us or e-mail for details!