Kakowski Warsztat Jogi

nasze rekomendacje | wasze opinie | ogłoszenia

NAUCZYCIELSKI PROGRAM SZKOLENIOWY

składający się z dwóch etapów:

I. PROGRAM PRZYGOTOWAWCZY - dla rozwijających praktykę z myślą o uczeniu

II. SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE - dla dyplomowanych nauczycieli według metody Iyengara
 

 


I. PROGRAM PRZYGOTOWAWCZY

   27 stycznia 2018 - 17 marca 2019

 

Celem programu jest rozbudzenie u praktykujących świadomości i samodzielności w pracy
z ciałem/umysłem - cech niezbędnych przyszłym nauczycielom. Od absolwentów szkolenia oczekiwać będzie można umocowanej wiedzy o istotnych działaniach w pozycjach/grupach pozycji, znajomości podstawowych zasad wykorzystania pomocy, rozwinięcia praktyki asan
o regularną praktykę pranayamy.

Zasób wiedzy uczestnicy gromadzić będą →
- w ramach prowadzonych przez nas intensywnych sesji warsztatowych
(1 spotkanie kwalifikacyjne/6 sesji weekendowych/ 1 warsztat w sesji wyjazdowej)
-w 3-4 osobowych grupach roboczych realizujących zadania tematyczne
- z pomocą i pod nadzorem nauczycieli prowadzących w regularnej praktyce
(w wymiarze nie mniejszym niż 40 h w okresie trwania szkolenia)
Konkluzją programu jest egzamin wewnętrzny z udziałem egzaminatora z ramienia SJIP (Ewaluacja) weryfikującego dojrzałość uczestników w oparciu o sylabus poziomu
"Nauczyciel w trakcie szkolenia".
Uczestnicy szkolenia, którzy pomyślnie przejdą Ewaluację SJIP będą mogli kontynuować przygotowania do właściwego egzaminu nauczycielskiego - Introductory II.

Dla kogo?
Dla rozwijających praktykę z myślą o podjęciu nauczania. Trwające rok szkolenie nastawione jest na oszlifowanie i ustabilizowanie praktyki własnej z pomocą nauczycieli prowadzących oraz na równoległe podjęcie praktyki samostudiowania.

Warunki kwalifikacyjne
- minimum 3,5 roku regularnej praktyki według metody B.K.S. Iyengara
potwierdzone listem rekomendującym od certyfikowanego nauczyciela prowadzącego
- udział w zjeździe kwalifikacyjnym
- członkostwo w SJIP

Spotkanie kwalifikacyjne
27-28 stycznia 2018
10.30 - 13.00
15.00 - 17.00
Jogarytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od Baśniowej), Warszawa

Zapisy i informacje
Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres
info@warsztatjogi.pl
do 15 stycznia 2018
z załączeniem
- listu rekomendującego od nauczyciela prowadzącego poświadczającego gotowość kandydata do podjęcia szkolenia;
- potwierdzenia wpłaty zaliczki na poczet spotkania kwalifikacyjnego
wysokości 200 zł na nr 08 2490 1044 0000 4200 2448 8894
z dopiskiem "Kwalifikacje I"
UWAGA
Zależy nam na pracy w kameralnym gronie, dlatego prosimy o przemyślenie swojej deklaracji uczestnictwa i dopilnowanie terminów zgłoszeń. W razie jakichkolwiek pytań
czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny.
Ewa Wardzała 600 893 558
Natasza Moszkowicz 501 313 015

Terminy
27-28 stycznia - zjazd kwalifikacyjny
1. 7-8 kwietnia 2018
2. 26-27 maja 2018
3. 23-24 czerwca 2018
4. 6-7 października 2018
5. 10 -11 listopada 2018
6. 12-13 stycznia 2017
7. 14-17 marca 2019 - warsztat wyjazdowy

ORIENTACYJNY PROGRAM ZJAZDU
Sobota:
10.00 - 13.00 asany
obiad
15.00 - 17.00 praktyka własna - obserwacja, weryfikacja, praca z wyzwaniami, superwizja
17.15 - 18.15 praktyka pozycji odwróconych/regeneracja
18.30 - 20.00 prezentacja grup roboczych
Niedziela:
8.00 - 10.00 praktyka własna
10.15 - 11.45 pranayama
obiad
13.30 - 16.00 prezentacja grup roboczych
Wszystkie zjazdy weekendowe będą miały miejsce w Warszawie.
Szczegóły adresowe zostaną podane zakwalifikowanym kandydatom.

Cena:
Cena za roczne szkolenie przygotowawcze: 2860 zł
+ udział w zjeździe kwalifikacyjnym (weryfikacja praktyki + spotkanie integracyjne): 260 zł
+ plus koszty noclegu i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego


Po pomyślnym przejściu kwalifikacji należy uiścić opłatę wysokości 900 zł na konto
08 2490 1044 0000 4200 2448 8894 z dopiskiem "Program przygotowawczy" do 28 lutego 2018. W przypadku nieuiszczenia opłaty będziemy brać pod uwagę osoby z listy rezerwowej.
Opłata ta równoważna jest zobowiązaniu do uczestnictwa w całości programu
i pozostaje bezzwrotna.
Koszt zjazdu weekendowego wynosi 280 zł
Uczestnikom przysługuje prawo do opuszczenia jednego zjazdu pod warunkiem jego odrobienia w ramach organizowanych przez nas warsztatów pozaszkoleniowych (do uzgodnienia indywidualnie). Niezależnie od nieobecności uczestnicy zobowiązani są do opłaty za każdy zjazd.
Od ubiegłego roku akredytowane przez SJIP szkolenia nauczycielskie i kandydaci przygotowujący się w ich ramach do egzaminu nauczycielskiego zobowiązani są do odprowadzenia na rzecz Stowarzyszenia podatku wysokości 50 zł.
Podatek ten jest uwzględniony w cenie szkolenia.
 

 

II. SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE 

15 czerwca 2018 - 23 czerwca 2019

Dla kogo?
Program szkoleniowy przeznaczony jest dla dyplomowanych nauczycieli według metody Iyengara od stopnia Introductory II po Junior Intermediate.

Warunki kwalifikacyjne:
- członkostwo w SJIP
- zaświadczenie od nauczyciela prowadzącego potwierdzające obecność, obserwację i asystę
na prowadzonych przezeń zajęciach
- przesłanie jednostronicowego eseju
"Moja motywacja do uczenia jogi"
- udział w spotkaniu kwalifikacyjnym

Program:
Bazując na pracy i doświadczeniach nauczycieli stopnia Advanced, takich jak Lois Steinberg czy Dean i Rebecca Lerner proponujemy utworzenie nauczycielskiej grupy szkoleniowej, łączącej w pracy nauczycieli o różnym stopniu zaawansowania, pomagając w zrozumieniu całościowego porządku szkoleniowego w metodzie Iyengara
Główny nacisk na tym etapie kłaść będziemy na metodykę nauczania (budowanie sekwencji, język instrukcji, praca z pomocami, asystowanie) na kolejnych etapach certyfikacji. Będzie to dawało nauczycielom jasny obraz tego jak nauczanie dojrzewa, uwzględniając coraz szerszy kontekst -terapeutyczny i filozoficzny. Ważnym aspektem pozostawać będzie rozwój praktyki własnej. Nauczyciele będą mieli szansę pracy nad sylabusem swojego poziomu, poszerzając rozumienie jego podstaw i kierunków jego rozwoju.
Organizacja pracy w ramach poniższego szkolenia - realizacja zadań w grupach roboczych,
oraz pod nadzorem nauczyciela prowadzącego - ma na celu usamodzielnienie nauczycieli na ścieżce samokształcenia, oraz ćwiczenie przez nich umiejętności wykorzystania wiedzy
z zakresu terapii i filozofii jogi w praktyce.

Uczestników prosimy o wspieranie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Działania na rzecz społeczności uważamy za integralną część naszego programu.

Opiekę mentorską nad szkoleniem nauczycielskim sprawuje Lois Steinberg -
jedna z najbardziej uznanych i doświadczonych nauczycielek stopnia Advanced na świecie. Jej regularne warsztaty w Polsce mają wieloletnią tradycję, pozostawiając na wielu z nas niezatarty ślad jogi w rozumieniu Iyengara. Dzięki jej merytorycznemu wsparciu będziemy mogli wzbogacać i weryfikować warsztat nauczycielski.

Terminy zjazdów:
Spotkanie kwalifikacyjne - 15 czerwca (piątek) 2018
10.30 - 13.00
15.00 - 17.00
Warszawa
1. 20-21 października 2018
2. 15-16 grudnia 2018
3. 26-27 stycznia 2019
4. 9-10 marca 2019
5. 13-14 kwietnia 2019
6. 19-23 czerwca 2019 - warsztat wyjazdowy
Listopad/grudzień 2019 -warsztat z Lois Steinberg po preferencyjnej cenie dla uczestników szkolenia.

ORIENTACYJNY PLAN ZJAZDU
Sobota:
10.00 - 13.00 asany
obiad
15.00 - 17.00 uczenie według poziomów/z podziałem na grupy pozycji
17.15 - 18.15 praktyka pozycji odwróconych/regeneracja
18.30 - 20.00 prezentacja grup roboczych (filozofia w praktyce)

Niedziela:
8.00 - 10.00 praktyka własna według odpowiadającego poziomowi sylabusa
10.15 - 11.30 pranayama
obiad
13.30 - 16.00 uczenie/realizacje grup warsztatowych (metodologia)
Wszystkie zjazdy weekendowe odbywać się będą w Warszawa.
Dokładne dane adresowe przekazane zostaną zakwalifikowanym kandydatom.

Cena:
Opłata za całość kursu wynosi 3450 zł
+ koszt noclegów i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego

Po pomyślnym zakwalifikowaniu się do programu uczestnicy zobowiązani będą do uiszczenia opłaty deklaracyjnej do 10 lipca 2018 wysokości 1200 zł na konto 05 1140 2004 0000 3702 4412 8463 z dopiskiem "Szkolenie Nauczycielskie".
Opłata ta jest zobowiązaniem do uczestnictwa w całości programu i pozostaje bezzwrotna.
Koszt zjazdu weekendowego wynosi 350 zł.
Uczestnikom przysługuje prawo do opuszczenia jednego zjazdu pod warunkiem jego odrobienia w ramach organizowanych przez nas warsztatów pozaszkoleniowych (do uzgodnienia indywidualnie).
Niezależnie od nieobecności uczestnicy zobowiązani są do opłaty za każdy zjazd.
Od ubiegłego roku akredytowane przez SJIP szkolenia nauczycielskie i kandydaci przygotowujący się w ich ramach do egzaminu nauczycielskiego zobowiązani są do odprowadzenia na rzecz Stowarzyszenia podatku wysokości 50 zł.
Podatek ten jest uwzględniony w cenie szkolenia.


Zapisy i informacje:
Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:
info@warsztatjogi.pl
do 14 maja 2018
załączając:
1) nazwisko nauczyciela prowadzącego,
2) potwierdzenia wpłaty zaliczki na poczet spotkania kwalifikacyjnego
wysokości 260 zł na nr 08 2490 1044 0000 4200 2448 8894
z dopiskiem "Kwalifikacje I"
3) esej
4) kontaktowy numer telefoniczny
UWAGA
Zależy nam na pracy w kameralnym gronie, dlatego prosimy o przemyślenie swojej deklaracji uczestnictwa i dopilnowanie terminów zgłoszeń. W razie jakichkolwiek pytań
czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny.
Ewa Wardzała 600 893 558
Natasza Moszkowicz 501 313 015

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: Natasza Moszkowicz i Ewa Wardzała


Natasza Moszkowicz
Certyfikowany nauczyciel jogi według metody Iyengara® od 2003 roku.
Od roku 2015 w stopniu Senior Intermediate I.
Współtwórca Krakowskiego Warsztatu Jogi.
Debiutująca w praktyce i nauczaniu pod okiem pierwszych w Polsce nauczycieli Seniorów.
Swoje przekonanie do podążania ścieżką jogi umacnia, praktykując i tłumacząc sesje warsztatowe prowadzone rokrocznie przez najbliższych uczniów B.K.S Iyengara.
Doświadczenia i wiedzę płynącą z praktyki nieprzerwanie weryfikuje, studiując pod kierunkiem
Lois Steinberg (USA) w rokrocznie prowadzonych przez nią w Polsce warsztatach, jak i w ramach bezpośredniego stażu w Iyengar Yoga of Champaign-Urbana, IL;
Rity Keller (Niemcy) - w procesie egzaminacyjnym na stopnie Junior i Senior Intermediate
oraz w regularnych warsztatach zgłębiających m. in. techniki praktyki kobiecej;
w warsztatch prowadzonych przez Faeq’a i Corine Biria, oraz ich ucznia Christopha Tissot (Francja);
Gabriellę Giubilaro (Włochy), których warsztaty w Polsce również tłumaczyła;
od roku 2012 także pod kierunkiem Deana i Rebecci Lerner w organizowanych przez KWJ warsztatach w Polsce, oraz w ramach bezpośredniego stażu w Iyengar Yoga Institute of Pennsylvania, Lemont, PA.
oraz Carrie Owerko (USA) w Nowym Jorku i prowadzonych przez nią warsztatach w Polsce.
Rokrocznie odbywa miesięczny staż w Ramamani Memorial Iyengar Yoga Institute w Punie w Indiach, gdzie również asystuje w klasach medycznych.

Od 2008 roku pracuje w komisjach egzaminujących na stopień Introductory;
od roku 2015 także na stopień Intermediate
Od 2011 roku asystuje w kursach nauczycielskich na stopień Junior Intermediate.
Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce
i od 2017 roku jego przewodniczącą.
Od 2016 roku szkoli kandydatów przygotowujących się do egzaminu stopnia Introductory.
Od tego samego roku szkoli nauczycieli postępujących w procesie certyfikacji na poziomach Intermediate.
W ramach Krakowskiego Warsztatu Jogi prowadzi systematyczne kursy wprowadzające do praktyki, przygotowujące do podjęcia praktyki własnej, kursy tematyczne dla osób zaawansowanych i zajęcia
o profilu terapeutycznym. Jest autorem i współorganizatorem wyjazdowych warsztatów szkoleniowych w tym letniego Kursu Pogłębionej Praktyki na Sopatowcu realizowanego w oparciu
o Jogasutry Patańjalego oraz rokrocznych zimowych Ferii z Jogą w Indiach.

Od września 2015 w Warszawie prowadzi regularne zajęcia dla nauczycieli.
Poza jogą…
Z wykształcenia filozof i religioznawca. Z natury myśliciel. Przez lata tańczyła. Dziś pisze, tłumaczy
i fotografuje. Spełnia się w inspirowaniu innych do myślenia, działania i tworzenia.
www.jogoteka.pl


Ewa Wardzała
Jogę praktykuje od 1999 roku. Uczy od 2003, kiedy to otrzymała swój pierwszy dyplom nauczycielski wg metody B.K.S. Iyengara. W roku 2015 uzyskała certyfikat stopnia Senior Intermediate I.
Swoją praktykę weryfikuje i pogłębia regularnie odwiedzając Instytut B.K.S. Iyengara w Punie (RIMYI - Indie), gdzie od 2005 roku niemal rokrocznie praktykuje i asystuje na klasach medycznych,
szkoląc się również w pracy terapeutycznej.
Poza Instytutem źródłem inspiracji i wiedzy są dla niej warsztaty z nauczycielami będącymi bliskimi uczniami Iyengara, przede wszystkim Lois Steinberg, Rita Keller, Dean i Rebecca Lerner,
Faeq i Corine Biria, których spotyka na warsztatach w Polsce (niektóre z nich tłumaczy),
bądź jeździ na szkolenia do nich (Faeq Biria - Blacons 2002, 2003, 2005; Rita Keller - szkolenie seniorskie 2014, 2015).
Od 2005 roku współtworzy Krakowski Warsztat Jogi.
Od 2007 uczy jogi na Wydziale Teatru Tańca (oddział PWST).
Od 2008 roku asystuje na kursach nauczycielskich poziomu Introductory oraz Intermediate, przygotowuje nauczycieli do egzaminów także indywidualnie.
Egzaminuje w Polsce od 2008 roku.
Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Technicznego SJIP.
Od 2016 roku szkoli kandydatów przygotowujących się do egzaminu stopnia Introductory.
Od tego samego roku szkoli nauczycieli postępujących w procesie certyfikacji na poziomach Intermediate.
Prowadzi regularne warsztaty w całej Polsce.
W ramach Krakowskiego Warsztatu Jogi organizuje liczne warsztaty wyjazdowe, w tym tygodniowe Kursy Pogłębionej Praktyki na Sopatowcu, gdzie wprowadza elementy filozofii jogi , recytację
i studiowanie Jogasutr Patańjdźalego czy rokroczne, trzytygodniowe wyjazdy z jogą do Indii.


Poza jogą...
Z wykształcenia indianistka, sanskrytolog. Tańczy, fotografuje.
Od 2000 roku zajmuje się klasycznym tańcem indyjskim Bharatanatym. Najpierw pod okiem Sarojy Veidyanathan z Delhi, a od roku 2010 u Suchety Chapekar w Punie. W 2013 roku zrealizowała tzw. Arangetram - oficjalny, solowy debiut sceniczny z muzykami na żywo w Punie.
W 2008 roku założyła zespół klasycznego tańca indyjskiego Natyalaya.
Koncertuje solowo i z zespołem.