Kakowski Warsztat Jogi

nasze rekomendacje | wasze opinie | ogłoszenia

NAUCZYCIELSKI PROGRAM SZKOLENIOWY

składający się z dwóch etapów:

I. PROGRAM PRZYGOTOWAWCZY - dla rozwijających praktykę z myślą o uczeniu

II. SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE - dla dyplomowanych nauczycieli według metody Iyengara
 

 


I. PROGRAM PRZYGOTOWAWCZY
23 września 2016 - 17 września 2017

Dla kogo? 

Dla rozwijających praktykę z myślą o podjęciu nauczania. Trwające rok szkolenie odbywające się w kameralnej grupie, nastawione jest na oszlifowanie i ustabilizowanie praktyki własnej z pomocą nauczycieli prowadzących oraz na równoległe podjęcie praktyki samostudiowania.

Celem programu jest rozbudzenie u praktykujących świadomości i samodzielności w pracy
z ciałem i umysłem - cech niezbędnych przyszłym nauczycielom. Absolwenci szkolenia umocują swoją wiedzę o istotnych działaniach w pozycjach oraz grupach pozycji, podstawowych zasadach wykorzystania pomocy, rozwiną regularną praktykę pranayamy.

Zasób wiedzy uczestnicy gromadzić będą: 
- w ramach prowadzonych przez nas intensywnych sesji warsztatowych 
  (1 spotkanie kwalifikacyjne/ 5 sesji weekendowych/ 1 warsztat w sesji wyjazdowej)
- w 3-4 osobowych grupach roboczych realizujących zadania tematyczne
- z pomocą i pod nadzorem nauczycieli prowadzących w regularnej praktyce 
  (w wymiarze nie mniejszym niż 40 h w okresie trwania szkolenia)


Zwieńczeniem programu jest egzamin wewnętrzny z udziałem egzaminatora z ramienia SJIP weryfikującego dojrzałość uczestników w oparciu o sylabus poziomu "Nauczyciel w trakcie szkolenia". Uprawniać on będzie do wzięcia udziału w dalszym Szkoleniu Nauczycielskim, organizowanym dla absolwentów Programu Przygotowawczego. Będzie to kolejny roczny program dotykający uczenia, pomagania, odpowiedniego korygowania uczniów. Pomyślne przejście całego Nauczycielskiego Programu Szkoleniowego (trwającego w sumie dwa lata) oznacza gotowość do podejścia do egzaminu poziomu Introductory II. 

Warunki kwalifikacyjne
- minimum 3 lata regularnej praktyki według metody B.K.S. Iyengara
  potwierdzone listem rekomendującym od dyplomowanego nauczyciela
- udział w zjeździe kwalifikacyjnym
- członkostwo w PSJI

Spotkanie kwalifikacyjne
23 września 2016 (piątek)
10.00 - 13.00
14.00 - 16.00
Jogarytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od Baśniowej), Warszawa

Zapisy i informacje
Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres
info@warsztatjogi.pl
do 31 lipca 2016
z załączeniem
- listu rekomendującego od nauczyciela prowadzącego poświadczającego gotowość kandydata 
  do podjęcia szkolenia;
- potwierdzenia wpłaty zaliczki na poczet spotkania kwalifikacyjnego w wysokości 200 zł
  na konto 08 2490 1044 0000 4200 2448 8894 z dopiskiem "Kwalifikacje I"


UWAGA

Prosimy o przemyślenie swojej deklaracji uczestnictwa i dopilnowanie terminów zgłoszeń. W razie jakichkolwiek pytań
czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny. 
Ewa Wardzała 600 893 558
Natasza Moszkowicz 501 313 015

Terminy
23 września 2016 (piątek) - zjazd kwalifikacyjny
1. 22-23 października 2016
2. 17-18 grudnia 2016
3. 25-26 lutego 2017
4. 08-09 kwietnia 2017
5. 14 -18 czerwca 2017 - warsztat wyjazdowy
6. 16-17 września 2017

ORIENTACYJNY PROGRAM ZJAZDU
Sobota:
10.30 - 13.30 asany 
obiad
15.00 - 17.00 praktyka własna - obserwacja, weryfikacja, praca z wyzwaniami, superwizja
17.15 - 18.15 praktyka pozycji odwróconych/regeneracja
18.30 - 20.00 prezentacja grup roboczych
Niedziela:
8.00 - 10.00 praktyka własna
10.15 - 11.45 pranayama
obiad
13.00 - 15.00 prezentacja grup roboczych

Jogarytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od Baśniowej), 02-348 Warszawa

Cena:
Cena za roczne szkolenie przygotowawcze: 2475 zł
+ udział w zjeździe kwalifikacyjnym (sesja warsztatowa + weryfikacja praktyki): 225 zł 
+ plus koszty noclegu i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego

Cena powyższa rozłożona jest na raty:
- Po pomyślnym przejściu kwalifikacji należy uiścić opłatę wysokości 800 zł na konto
08 2490 1044 0000 4200 2448 8894 z dopiskiem "Program przygotowawczy". 
Opłata ta równoważna jest zobowiązaniu do uczestnictwa w całości programu
i pozostaje bezzwrotna.
- Koszt każdego zjazdu weekendowego wynosi 235 zł

Uczestnikom przysługuje prawo do opuszczenia jednego zjazdu pod warunkiem jego odrobienia w ramach organizowanych przez nas warsztatów pozaszkoleniowych
(do uzgodnienia indywidualnie).


Od bieżącego roku akredytowane przez SJIP szkolenia nauczycielskie i kandydaci przygotowujący się w ich ramach do egzaminu nauczycielskiego zobowiązani są do odprowadzenia na rzecz Stowarzyszenia podatku wysokości 50 zł.
Podatek ten jest uwzględniony w cenie szkolenia.

 

 

II. SZKOLENIE NAUCZYCIELSKIE 
24 września 2016 - listopad 2017

Dla kogo?
Program szkoleniowy odbywać się będzie w kameralnej grupie. Przeznaczony jest dla dyplomowanych nauczycieli według metody Iyengara od stopnia Introductory po Junior Intermediate, absolwentów kursów nauczycielskich, oraz kandydatów przygotowujących się do egzaminu na stopień Introductory w trybie eksternistycznym pod warunkiem przedstawienia swojej praktyki do 16 czerwca b.r. przed oficjalnym zgłoszeniem kwalifikacyjnym w ramach regularnych zajęć prowadzonych:
Ewa Wardzała - Szkoła Jogi Sadhana, ul. Długa 17 Kraków
Natasza Moszkowicz - Jogarytm, ul. Rokosowska 4, Warszawa

Warunki kwalifikacyjne: 
- członkostwo w SJIP
- zaświadczenie od nauczyciela rekomendującego potwierdzające obecność, obserwację i asystę
  na prowadzonych przezeń zajęciach

i/lub
- potwierdzenie udziału w kursie nauczycielskim
- przesłanie jednostronicowego eseju "Moja motywacja do uczenia jogi"

Program:
Bazując na pracy i doświadczeniach nauczycieli stopnia Advanced, takich jak Lois Steinberg czy
Dean i Rebecca Lerner proponujemy utworzenie nauczycielskiej grupy szkoleniowej, łączącej w pracy nauczycieli o różnym stopniu zaawansowania, pomagając w zrozumieniu całościowego porządku szkoleniowego w metodzie Iyengara
Główny nacisk na tym etapie kłaść będziemy na metodykę nauczania (budowanie sekwencji, język instrukcji, praca z pomocami, asystowanie) na kolejnych etapach certyfikacji. Będzie to dawało nauczycielom jasny obraz tego jak nauczanie dojrzewa, uwzględniając coraz szerszy kontekst -terapeutyczny i filozoficzny. Ważnym aspektem pozostawać będzie rozwój praktyki własnej. Nauczyciele będą mieli szansę pracy nad sylabusem swojego poziomu, poszerzając rozumienie jego podstaw i kierunków jego rozwoju. 
Organizacja pracy w ramach poniższego szkolenia - realizacja zadań w grupach roboczych, 
oraz pod nadzorem nauczyciela prowadzącego - ma na celu usamodzielnienie nauczycieli na ścieżce samokształcenia, oraz ćwiczenie przez nich umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu terapii
i filozofii jogi w praktyce.

Uczestników będziemy powoływać do wspierania zadań realizowanych przez Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce. Działania na rzecz społeczności uważamy za integralną część naszego programu.

W przypadku nie posiadania nauczyciela prowadzącego, uczestnicy szkolenia, którzy pomyślnie zakończą edukację w ramach poniższego programu, otrzymać będą mogli dwie rekomendacje, zezwalające na przystąpienie do egzaminu na odpowiedni stopień nauczycielski.
Opiekę mentorską nad szkoleniem nauczycielskim sprawuje Lois Steinberg - jedna z najbardziej uznanych i doświadczonych nauczycielek stopnia Advanced na świecie. Jej regularne warsztaty 
w Polsce mają wieloletnią tradycję, pozostawiając na wielu z nas niezatarty ślad jogi w rozumieniu Iyengara. Dzięki jej merytorycznemu wsparciu będziemy mogli wzbogacać i weryfikować warsztat nauczycielski.


Terminy zjazdów:
1. 24-25 września 2016
2. 19-20 listopada 2016
3. 11-12 marca 2017
4. 06-07 maja 2017
5. 14-18 czerwca 2017 - warsztat wyjazdowy
6. 07-08 października 2017 
7. listopad/grudzień 2017 -warsztat z Lois Steinberg wyłącznie dla uczestników szkolenia.

ORIENTACYJNY PLAN ZJAZDU
Sobota:
10.30 - 13.30 asany
obiad
15.00 - 17.00 uczenie według poziomów/z podziałem na grupy pozycji
17.15 - 18.15 praktyka pozycji odwróconych/regeneracja
18.30 - 20.00 prezentacja grup roboczych (filozofia w praktyce)

Niedziela:
8.00 - 10.00 praktyka własna według odpowiadającego poziomowi sylabusa
10.15 - 12.00 pranayama
obiad
13.00 - 16.00 uczenie/realizacje grup warsztatowych (metodologia)
Jogarytm, ul. Rokosowska 4 (wejście od Baśniowej), 02-348 Warszawa

Cena:
Opłata za całość kursu wynosi 3000 zł 
+ koszt noclegów i wyżywienia podczas warsztatu wyjazdowego
+ warsztat z Lois Steinberg 


Po pomyślnym zakwalifikowaniu się do programu uczestnicy zobowiązani będą do uiszczenia opłaty deklaracyjnej do 10 lipca 2016 wysokości 1200 zł na konto 
05 1140 2004 0000 3702 4412 8463 z dopiskiem "Szkolenie Nauczycielskie".
Opłata ta jest zobowiązaniem do uczestnictwa w całości programu i pozostaje bezzwrotna.
Koszt każdego zjazdu weekendowego wynosi 300 zł. 
Uczestnikom przysługuje prawo do opuszczenia jednego zjazdu pod warunkiem jego odrobienia w ramach organizowanych przez nas warsztatów pozaszkoleniowych
(do uzgodnienia indywidualnie).
Od bieżącego roku akredytowane przez SJIP szkolenia nauczycielskie i kandydaci przygotowujący się w ich ramach do egzaminu nauczycielskiego zobowiązani są do odprowadzenia na rzecz Stowarzyszenia podatku wysokości 50 zł.
Podatek ten jest uwzględniony w cenie szkolenia.

Zapisy i informacje:
Kandydatów prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:
info@warsztatjogi.pl
do 24 czerwca 2016
załączając:
1) nazwisko nauczyciela rekomendującego,
     bądź potwierdzenie ukończenia kursu nauczycielskiego
2) esej 
3) kontaktowy numer telefoniczny


UWAGA
Prosimy o przemyślenie swojej deklaracji uczestnictwa i dopilnowanie terminów zgłoszeń. W razie jakichkolwiek pytań
czy wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny. 
Ewa Wardzała 600 893 558
Natasza Moszkowicz 501 313 015
 

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natasza Moszkowicz 

Certyfikowany nauczyciel jogi według metody Iyengara® od 2003 roku. 
Od roku 2015 w stopniu Senior Intermediate I. 
Współtwórca Krakowskiego Warsztatu Jogi.
Debiutująca w praktyce i nauczaniu pod okiem pierwszych w Polsce nauczycieli Seniorów. 
Swoje przekonanie do podążania ścieżką jogi umacnia, praktykując i tłumacząc sesje warsztatowe prowadzone rokrocznie przez najbliższych uczniów B.K.S Iyengara.
Doświadczenia i wiedzę płynącą z praktyki nieprzerwanie weryfikuje, studiując pod kierunkiem
Lois Steinberg (USA) w rokrocznie prowadzonych przez nią w Polsce warsztatach, jak i w ramach bezpośredniego stażu w Iyengar Yoga of Champaign-Urbana, IL;
Rity Keller (Niemcy) - w procesie egzaminacyjnym na stopnie Junior i Senior Intermediate 
oraz w regularnych warsztatach zgłębiających m. in. techniki praktyki kobiecej; 
w warsztatch prowadzonych przez Faeq’a i Corine Biria, oraz ich ucznia Christopha Tissot (Francja); 
Gabriellę Giubilaro (Włochy), których warsztaty w Polsce również tłumaczyła; 
od roku 2012 także pod kierunkiem Deana i Rebecci Lerner w organizowanych przez KWJ warsztatach w Polsce, oraz w ramach bezpośredniego stażu w Iyengar Yoga Institute of Pennsylvania, Lemont, PA.
oraz Carrie Owerko (USA) w Nowym Jorku i prowadzonych przez nią warsztatach w Polsce.
Rokrocznie odbywa miesięczny staż w Ramamani Memorial Iyengar Yoga Institute w Punie w Indiach, gdzie również asystuje w klasach medycznych.

Od 2008 roku pracuje w komisjach egzaminujących na stopień Introductory; 
od roku 2015 także na stopień Intermediate
Od 2011 roku asystuje w kursach nauczycielskich na stopień Junior Intermediate.
Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Technicznego Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce.
W ramach Krakowskiego Warsztatu Jogi prowadzi systematyczne kursy wprowadzające do praktyki, przygotowujące do podjęcia praktyki własnej, kursy tematyczne dla osób zaawansowanych i zajęcia
o profilu terapeutycznym. Jest autorem i współorganizatorem wyjazdowych warsztatów szkoleniowych w tym letniego Kursu Pogłębionej Praktyki na Sopatowcu realizowanego w oparciu
o Jogasutry Patańjalego oraz rokrocznych zimowych Ferii z Jogą w Indiach.

Od września 2015 w ramach szkoły Jogarytm w Warszawie prowadzi regularne zajęcia dla nauczycieli. 
Poza jogą…
Z wykształcenia filozof i religioznawca. Z natury myśliciel. Przez lata tańczyła. Dziś pisze, tłumaczy
i fotografuje. Spełnia się w inspirowaniu innych do myślenia, działania i tworzenia.

 

Ewa Wardzała

Jogę praktykuje od 1999 roku. Uczy od 2003, kiedy to otrzymała swój pierwszy dyplom nauczycielski wg metody B.K.S. Iyengara. W roku 2015 uzyskała certyfikat stopnia Senior Intermediate I.
Swoją praktykę weryfikuje i pogłębia regularnie odwiedzając Instytut B.K.S. Iyengara w Punie (RIMYI - Indie), gdzie od 2005 roku niemal rokrocznie praktykuje i asystuje na klasach medycznych,
szkoląc się również w pracy terapeutycznej. 
Poza Instytutem źródłem inspiracji i wiedzy są dla niej warsztaty z nauczycielami będącymi bliskimi uczniami Iyengara, przede wszystkim Lois Steinberg, Rita Keller, Dean i Rebecca Lerner,
Faeq i Corine Biria, których spotyka na warsztatach w Polsce (niektóre z nich tłumaczy),
bądź jeździ na szkolenia do nich (Faeq Biria - Blacons 2002, 2003, 2005; Rita Keller - szkolenie seniorskie Kolonia 2014, 2015).
Od 2005 roku współtworzy Krakowski Warsztat Jogi.
Od 2007 uczy jogi na Wydziale Teatru Tańca (oddział PWST).
Od 2008 roku asystuje na kursach nauczycielskich poziomu Introductory oraz Intermediate, przygotowuje nauczycieli do egzaminów także indywidualnie.
Egzaminuje w Polsce od 2008 roku.
Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Technicznego SJIP.
Od 2013 roku uczy w krakowskiej Szkole Jogi Sadhana, gdzie prowadzi regularne zajęcia o różnym stopniu zaawansowania, jak i klasy o profilu terapeutycznym.
W ramach Krakowskiego Warsztatu Jogi organizuje liczne warsztaty wyjazdowe, w tym tygodniowe Kursy Pogłębionej Praktyki na Sopatowcu, gdzie wprowadza elementy filozofii jogi , recytację i studiowanie Jogasutr Patańjdźalego czy rokroczne, trzytygodniowe wyjazdy z jogą do Indii.


Poza jogą...
Z wykształcenia indianistka, sanskrytolog. Tańczy, fotografuje. 
Od 2000 roku zajmuje się klasycznym tańcem indyjskim Bharatanatym. Najpierw pod okiem Sarojy Veidyanathan z Delhi, a od roku 2010 u Suchety Chapekar w Punie. W 2013 roku zrealizowała tzw. Arangetram - oficjalny, solowy debiut sceniczny z muzykami na żywo w Punie.
W 2008 roku założyła zespół klasycznego tańca indyjskiego Natyalaya.
Koncertuje solowo i z zespołem.